Sertifiseringer - sveising

Skole:
  • Sauda vidaregåande skule
Kontaktperson(er):
  • Hans Helge Salvik og Hans Hylen Solberg
Varighet - timer:
  • 8De fleste bedrifter stiller krav om at sveisearbeid/ loddearbeid skal utføres av sertifiserte personer som har bestått krav i henhold til NS EN – internasjonale normer

Sauda vidaregåande skule organiserer arbeidstrening og gjennomføring for sertifisering. Ansatte ved skolen har høy kompetanse i dette fagområdet. Skolen har samarbeidsavtale med akkreditert myndighet – Det norske Veritas Skolen påser at sertifikatet er gyldig og innkaller til resertifisering

Sauda vidaregåande skule tilbyr også program for sveiseopplæring som kan: -gjennomføres bedriftsinternt - ved skolen med eller uten instruktør - eller i bedrift ved innleie av skolens instruktør