Motiverende intervju

Skole:
  • Høgskolen i Hedmark
Kontaktperson(er):
  • Hans Hylen Solberg
Varighet - timer:
  • 30 forelesningstimer
Studiepoeng:
  • 10 sp
Oppstart:
  • 26.11.2015 - 14:00Formålet med studiet er å styrke studentens kompetanse til å gjennomføre samtaler der målet er å øke motivasjon til endring. Kandidatene kan velge å avlegge eksamen eller delta uten å avlegge eksamen. Dersom du velger ikke avlegge eksamen, vil det bli utstedt kompetansebevis. Eksamensbesvarelsen vurderes som bestått/ikke bestått.

Studiet skal gi studenten forståelse hvordan å gjennomføre en samtale som fremkaller motivasjon til endring, ferdigheter i kommunikasjonsmetode, evne til å styre samtalen mot forandring, håndtere motstand og utforske ambivalens. Studiet skal videre gi studenten kunnskap om når metoden bør benyttes, det teoretiske grunnlaget for metoden og forskningen som foreligger på feltet.

Motiverende Intervju er en metodikk som i økende grad brukes i arbeid med mennesker der endring av problematisk atferd er ønskelig, f.eks i forbindelse med terapi, rådgivning og andre konsultasjoner. Studiet retter seg blant annet mot ansatte i offentlig og privat sektor, helse – og sosialarbeidere, ledere, saksbehandlere i NAV og ansatte i Frisklivssentraler, skoler og barnehager.

Det må være minimum 20 deltakere og maksimalt 30.

Prisen på dette studiet er kr 10 000,- i tillegg til semesteravgift og inndekning for reise- og oppholdskostnader til foreleser.

Eventuell gjennomføring av dette studiet blir avgjørt i løpet av oktober

Vedlegg