Matematikk 1-7, del 1B

Skole:
  • Høgskolen Stord/Haugesund
Kontaktperson(er):
  • Hans Hylen Solberg/Odd Magne Lønseth
Varighet - timer:
  • Studiet gjennomføres over 2 semestere
Studiepoeng:
  • 15 stp
Oppstart:
  • 25.09.2014 - 14:00
Fyll inn søknad her:Målsettingen er å utdanne matematikklærere som kan legge til rette for helhetlig matematikkundervisning i tråd med relevant forskning og gjeldende læreplan.

Innhold: Emnet har fokus på de matematikkfaglige emnene geometri og måling, statistikk, kombinatorikk og sannsynlighetsregning

Organisering og arbeidsmåte: Studenten har selv ansvar for å erverve seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som uttrykkes i læringsutbytte ovenfor. Lærerne vil være pådrivere og tilretteleggere for dette arbeidet gjennom undervisning, veiledning, teori- og praksisstudier, oppgaver og andre aktiviteter. Vi vil vektlegge arbeidsformer som fremmer undring, utforskning, refleksjon og kreativ problemløsning med og uten digitale verktøy. Dette medfører en stor grad av studentaktivitet gjennom hele studiet. Arbeid med matematikkfaglige og matematikkdidaktiske temaer skal sikre et vekselspill mellom faglige og didaktiske kunnskaper og ferdigheter som legger til rette for studentens faglige og didaktiske utvikling og refleksjon. Aktuell forskning er retningsgivende i dette arbeidet. Gjennom arbeid med litteratur, utvikler studenten kunnskap og ferdigheter for refleksjon og utvikling. Undervisning vil være en arena der litteratur og praksis sammenbindes, hvor kunnskap, erfaringer og ferdigheter blir synlige og utvikles gjennom konkrete aktiviteter, forelesninger, diskusjoner og veiledning.Pensum består av både lærebøker og nyere forskningsartikler på norsk og engelsk. Studenten vil underveis i studiet arbeide med oppgaver individuelt og i grupper for å støtte opp om studentens faglige og didaktiske utvikling og refleksjon

Studiekrav: Muntlige og skriftlige oppgaver som spesifiseres i semesterplanen

Forelesningsplan: Semesterplan med forbehold om endringer: 25. september - obligatorisk oppstartssamling på Strand videregående skole- video 2. oktober - video 16. oktober - video 23. oktober - video 30. oktober - video 6. november - Strand 13. november - Strand 20. november - video 27. november - video 8. januar - video 22. januar - video 29. januar - video 5. februar - video 12. februar - video 26. februar - video 5. mars -Strand 26.mars - Strand 16. april

 

Vurdering: Muntlig eksamen

Opptakskrav: Generell studiekompetanse og arbeider i skole. Emnet bygger på Matematikk 1 a.