Kompetansebevis -Truck

Skole:
 • Sauda vidaregåande skule
Kontaktperson(er):
 • Andre Håheimsnes og Hans Hylen Solberg
Varighet - timer:
 • 42Kompetansebevis Trucker - Sertifisert sikkerhetsopplæring. Etter å ha gjennomgått truckførerkurs skal kursdeltakeren ha tilegnet seg de nødvendige holdninger kunnskaper og ferdigheter slik at han / hun kan erverve kompetansebevis for trucker til og med 10 t

Truck til og med 10 t løftekapasitet:
 

 • Med betryggende sikkerhet for seg selv og andre
 • Uten at skade påføres gods og omgivelsene
 • I samsvar med gjeldende lover forskrifter og andre bestemmelser.

Eleven må:

 • Være fyllt 17 år før kursstart.
 • Være fyllt 18 år før utstedelse av kompetansebevis.
 • Skaffe 1 stk. passbilde av seg selv.
 • Kunne lese og skrive norsk
 • Være fysisk og psykisk skikket til å kjøre truck

Teoridelen er på 28 timer og dekker:

- Modul 1.1Grunndel 8 timer (SIKKERHET - ANSVAR - KONTROLL)
- Modul 2.2 Fagdel 14 timer (FØRING AV TRUCK)
- Modul 3.2 Fagdel Praktisk bruk 6 timer (GRUNNLEGGENDE PRAKSIS )

Praksisdelen:

- Modul 4.2 Trening/praksis m/prøve  -  20 timer