Grunnskolelærer 1.-7. trinn

Skole:
  • Høgskolen på Vestlandet HVL
Kontaktperson(er):
  • Hans Hylen Solberg
Varighet - timer:
  • 4 år
Oppstart:
  • 01.09.2015 - 09:00
Fyll inn søknad her:Fra høsten 2015 ønsker vi velkommen til desentralisert deltidsutdanning for deg som vil bli lærer for de yngste elevene. Som grunnskolelærer på 1.-7. trinn følger du elevene dine over flere år og i flere fag. Du vil kunne påvirke barns oppvekst og muligheter videre i livet. Du vil kunne sette spor! Med utdanning fra HSH får du solide fagkunnskaper i norsk, matematikk og naturfag, i tillegg til innsikt i kreative, praktiske og varierte metoder for læring og utvikling.

Som lærer på småskole- og mellomtrinnet vil du møte en innholdsrik arbeidshverdag. Barn vil komme til deg med ulik «bagasje» og ulike forutsetninger. Vår utdanning skal ruste deg til akkurat dette: Oppturer og nedturer sammen med barn i lek og læring. Utdanningen er en profesjonsutdanning. Dette betyr at det i tillegg til teoretisk kunnskap også stilles krav til praktiske ferdigheter. De tre første årene bygger du opp fagkompetanse i fagene norsk, matematikk og naturfag med. Du blir god på tidlig lese-, skrive- og regneopplæring. Det fjerde året velger du fordypning i enten norsk, matematikk eller naturfag. Parallelt med dette legges det opp til skriving av bacheloroppgave. Den røde tråden de fire første årene av utdanningen er faget pedagogikk og elevkunnskap med til sammen 60 studiepoeng. I dette faget er det fokus på hvordan du kan bli en god lærer. Ledelse av læringsprosesser, planlegging, barns utvikling og læring er eksempler på tema i dette faget. I det 5. og 6. studieåret kan du gå inn i et masterstudium, eller du kan velge andre enkeltemner fra studieprogram for grunnskolelærer 1.-7. ved HSH, UiS eller andre læresteder. Aktuelle fag kan være: Kunst og håndverk, engelsk, idrett/kroppsøving, musikk, samfunnsfag, mat og helse eller spesialpedagogikk. Å bli ferdig utdannet grunnskolelærer for 1.-7. trinn med denne desentraliserte deltidsutdanningen vil ta 5-6 år, avhengig av hvordan du setter sammen fag og valgmuligheter de to siste årene. Etter endt utdanning vil du ha undervisningskompetanse i 3-5 skolefag. Praksis er en sentral del av studiet og du skal gjennomføre 100 dager veiledet skolepraksis i løpet av studiet.

Hvordan studerer du?

Gjennom utdanningen får du fagkunnskap, erfaring fra praksis, veiledning og tid til å reflektere over egen rolle. Hvert semester blir det 3 obligatoriske samlinger på 2-3 dager. I tillegg vil det komme dager til eksamen og evt. ekskursjoner. Samlinger vil bli lagt til campus HSH, Stord og lokalt i Ryfylke. Forelesninger, arbeid i basisgrupper og oppsummering i fellesskap er viktige arbeidsmåter. I tillegg møter du prosjektarbeid, problembasert læring og praktiske øvelser. Utdanningen legger vekt på at du er aktiv og medvirkende. Arbeid med studiekrav og ukentlige nettmøter vil være sentralt mellom samlingene. Veiledning vil foregå individuelt og i grupper, både på samlinger og over nett.

Ønsker du å studere i utlandet?

Som student ved HSH kan du ha et opphold i utlandet i løpet av studietiden. Etablerte programmer og samarbeidsavtaler gjør at oppholdet på tre til seks måneder blir godkjent som del av studiet ditt ved HSH, og du taper ikke tid. Les alt om dette på sidene for internasjonalisering!

Ferdig utdannet!

Hvordan kan du lære mer? Grunnskolelærer 1-7 gir mulighet for overgang til masterutdanning ved HSH etter 4. studieår. HSH tilbyr mastergrad i IKT i læring og mastergrad i kreative fag og læreprosseser. Du har også grunnlag for videre studier ved høgskoler og universiteter, nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan kommer du inn på studiet?

Du må ha: • generell studiekompetanse eller realkompetanse •gjennomsnittskarakter 3 eller betre i studiekompetansefaget matematikk, eller bestått matematikk på høgare nivå •gjennomsnittskarakter 3 eller betre i norsk hovudmål, sidemål og munnleg •minst 35 skulepoeng Du må fremvise politiattest ved studiestart.

Ønsker du mer informasjon?

Ta kontakt med studiekonsulent direkte på e-post dersom du har spørsmål om utdanningen, HSH generelt, eller opptak

Vedlegg

VedleggStørrelse
PDF icon glu_1-7_brosjyre.pdf870.58 KB