Forkurs ingeniør

Skole:
  • RKK i samarbeid med Høgskolen i Østfold
Kontaktperson(er):
  • Odd Magne Lønseth
Studiepoeng:
  • 120 fagskolepoeng
Oppstart:
  • 15.09.2014 - 16:30Forkurs ingeniør er et fleksibelt studietilbud for deg som vil bli ingeniør, og som har vært tilbudt av RKK siden 2004. Det er lagt stor vekt på oppfølging over Internett. Undervisningen kan følges overalt hvor det er vanlig Internett-tilgang og streames både i sanntid og som opptak.

Dette gjør forkurset meget fleksibelt slik at det kan kombineres med jobb eller læretid. Det er mulighet for å søke fritak for deler av eksamener for søkere som har generell studiekompetanse el tilsvarende, og evt kun trenger matematikk eller fysikk. Moduler: Forkurs Engelsk (FIN13211) Forkurs Teknologi og samfunn (FIN13212) Forkurs Matematikk (FIN13213) Forkurs Norsk (FIN13214) Forkurs Fysikk (FIN13215) Målgruppe/Kvalifikasjoner: • Bestått yrkesfaglig studieretning; VK1/VG2 eller bestått fagprøve med fagbrev Eller: • Fylt 23 år og har minst fem års yrkespraksis etter fullført grunnskole (Realkompetanse / "23/5-regelen") Eller: • Bestått generell studiekompetanse (allmennfaglig studieretning). Det blir gitt uformell vurdering av progresjon og resultat gjennom krav om obligatoriske oppgaver underveis. Avsluttende eksamen i hvert fag (modul/emne), til sammen 5 (fem) med mulighet for å søke fritak