Førerkort klasse C

Skole:
  • Sauda vidaregåande skule
Kontaktperson(er):
  • Andre Håheimsnes og Hans Hylen Solberg
Varighet - timer:
  • 45Klasse C (lastebil) . Denne klassen gjelder føring av motorvogn med tillatt totalvekt over 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen.

Minstealderen for førerett for lastebil og vogntog (klasse C og CE) er 18 år, men blir hevet til 21 år fra 19. januar 2013.

Dersom du skal kjøre lastebil i yrkesmessig sammenheng, må du også ha yrkessjåførutdanning. For nærmere informasjon se våre sider om yrkessjåførutdanning for tunge kjøretøy.

Klasse C gir også rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg etter lastebil.

Motorvogn i definisjonen av klasse C, har ingen øvre tillatt totalvekt for kjøretøyet. Klasse C omfatter ikke bare bil, men også vanlig traktor (hastighet ikke over 40 km/t), høyhastighetstraktor og motorredskap.

Klasse C gir førerrettighet også for:

  • traktor med tilhenger med tillatt totalvekt høyst 750 kg når klasse C er ervervet etter 1. januar 2005.
  • traktor med eller uten tilhenger når klasse C er ervervet før 1. januar 2005.
  • lastebil med tilhenger og tilhengerredskap med tillatt totalvekt høyst 2000 kg hhv 3500 kg når C er tatt før 1. januar 1997.