EU - Førerkortdirektivet

Skole:
  • Sauda vidaregåande skule
Kontaktperson(er):
  • Andre Håheimsnes og Hans Hylen Solberg
Varighet - timer:
  • 40EU vedtok i 2006 et revidert førerkortdirektiv som skal være gjennomført i nasjonal lovgivning innen 19. januar 2013.

 I den forbindelse ble en endring av veitrafikkloven kunngjort 25. februar 2011 og flere gjennomføringsforskrifter kunngjort 11. mars 2011. Ytterligere forskrifter ble kunngjort 18. desember 2012 og 4. og 15. januar 2013. Veitrafikkloven skiller mellom førerrett og førerkort på bakgrunn av at direktivet innfører såkalt administrativ gyldighet for førerkort, som innebærer at selve førerkortet (dokumentasjonen for føreretten) får en bestemt gyldighetsperiode (maksimalt femten år for personbiler og fem år for tyngre kjøretøy).