Elkraft12

Skole:
  • Stavanger offshore tekniske skole
Kontaktperson(er):
  • Hans Hylen SolbergGenerell informasjon om fagskoleutdanningen innen elkraft ved Stavanger offshore tekniske skole. Undervisningstilbudet i elkraftteknikk er et fordypningsområde under linje for elektro.

En fagtekniker med fordypning innen elkraft kan lede og være ansvarlig for planlegging, prosjektering, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg. Utdanningen kvalifiserer for installatørprøven og/eller arbeid som ansvarlig driftsleder, og gir mulighet for arbeid i ulike områder av elektro-bransjen; slik som installasjon, industri, handel, rådgivning og konsulentvirksomhet.

Bakgrunnen for inntak til teknisk fagskole er fagbrev eller lang, relevant praksis, noe som gir et godt grunnlag for videre teoretisk påbygging.

Fagteknikerutdanningen i elkraftteknikk gir en teoretisk, teknisk kompetanse som bygger på grunnleggende elektrofag, matematikk og fysikk, og som videre innbefatter fordypningsfagene Energiproduksjon og -distribusjon, Elektriske maskiner og omformere, Elektriske installasjoner og Automatiserte anlegg. Dette skal gjøre elkraft-teknikeren i stand til å forstå oppbygningen av og virkemåten til det elektriske kraftnettet, til å kunne planlegge og lede gjennomføringen av elektriske installasjoner og til å lede driften av elektriske anlegg. I tillegg til å gi faglig trygghet og kompetanse, legger utdanningen vekt på sikkerhet og forståelse av internasjonale normer. Teknisk fagskole med fordypning i Elkraftteknikk utgjør minstekravet for å oppnå autorisasjon som elektroinstallatør etter å ha gjennomgått installatørprøven.

I tillegg til den tekniske kompetansen vil fagteknikeren ha en lederkompetanse som er basert på økonomisk-administrative fag, kommunikasjonsfag (norsk og engelsk) og opplæring i IKT-verktøy. Elkraftteknikeren vil dermed kunne ha funksjoner som driftsleder, prosjektleder og leder av opplæring. Med autorisasjon som elektroinstallatør vil utdanningen danne grunnlag for funksjonen som ansvarlig leder i installasjonsbedrift, eventuelt ledelse av eget firma.

Stavanger offshore tekniske skole har som et viktig mål at laboratoriene skal være godt tilpasset studentenes og næringslivets behov. Det er derfor gjennomført store ombyggingsarbeider og utstyrsinvesteringer i den senere tid. Elkraftlinja disponerer et velutstyrt laboratorium for grunnleggende elektrofag samt laboratorier for PLS og elektriske maskiner.