Bygg12

Skole:
  • Stavanger offshore tekniske skole
Kontaktperson(er):
  • Hans Hylen Solberg
Studiepoeng:
  • FagskolepoengBygg- og anlegg tilbyr et miljø i nær kontakt med byggebransjen og studentene arbeider med prosjekter innen planlegging, konstruksjon, kvalitetssikring og intern-kontroll.

Typiske arbeidsoppgaver for en fagtekniker er å kunne beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og være ressurspersoner i byggeprosjekt. Med fordypning bygg som utgangspunkt kan du løse mesterbrev. Linjen kan også være ditt første steg mot høyere studier.

Nye læreplaner ivaretar samfunnets generelle behov for kunnskap hos folk for å fungere i en moderne tid, samtidig som de sikrer en vesentlig kompetanseheving innen fagområdet bygg.

Fagteknikerens kompetanse er bygget opp gjennom utdanning og erfaringslæring på tertiærnivå, og på praksis fra relevant fagområde.

Etter avsluttet utdanning skal fagteknikeren:

  • Ha kompetanse som kvalifiserer for arbeid og oppgaver på operasjonelt ledernivå innenfor ulike typer yrker i privat og offentlig arbeidsliv og forvaltning.
  • Kunne kombinere praktiske og teoretiske arbeidsoppgaver og ta et bevisst ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn både nasjonalt og internasjonalt.
  • Kunne stimulere til nyskapning, etablering og drift av ulik virksomhet og ha grunnlag for undervisnings- og opplæringsvirksomhet.
  • Ha en kompetanse som gir grunnlag for godkjenninger etter plan- og bygningsloven, bidrar til personlig og faglig utvikling og gir grunnlag for videre utdanning.

Vektleggingen av de enkelte fag er gitt som fagskolepoeng, vi har 60 poeng på et studieår, arbeidsmengden pr. fagskolepoeng vil da tilsvare ca. 30 timer