Automatisering

Skole:
  • Stavanger offshore tekniske skole
Kontaktperson(er):
  • Hans Hylen Solberg
Varighet - timer:
  • 3 år
Studiepoeng:
  • Teknisk fagskole kan gi 40 fagskolepoeng per år.
Oppstart:
  • 25.09.2015 - 10:00
Fyll inn søknad her:Høsten 2014 starter Stavanger offshore tekniske skole (SOTS) et deltids/-fjernundervisningstilbud innen fordypningen Automatisering/Elkraft, tilpasset kombinasjonen jobb-utdanning. Merk: Tilbudet gjelder primært fordypningen Automatisering. Eventuelle ledige studieplasser ved skolestart vil bli tilbudt elkraftsøkere.

Om studiet
Fordypning Automatisering: Tilbudet er et treårig deltidsstudium hvor høsten 2014 benyttes til oppfriskningskurs. Det tekniske studiet starter januar 2015. Oppfriskning realfag. Oppstartmøte 25. sep. Undervisningen vil normalt gjennomføres med en faglærer/foreleser lokalisert ved SOTS. Forelesningene videooverføres til aktuelle skoler, samtidig som de lagres på SOTS sin mediasite for senere å kunne streames via læringsplattformen it’s learning. SOTS er ansvarlige for driften av mediasiten og it’s learning. Dersom undervisningen, eller andre forhold tilsier det, kan faglærer/foreleser og studentene samlokaliseres.

Opptak
Opptaksregler er som for teknisk fagskole for øvrig: Relevant fagbrev, eller minimum fem års relevant yrkeserfaring. Søknader med nødvendig dokumentasjon sendes til Stavanger offshore tekniske skole. Søknadsfrist: Mandag 15. september Oppstart Oppstartmøte 25. september. Oppstart av studiet forutsetter et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere.

Opplæringsplan
Strukturen på studiet vil samsvare med skolens ordinære tilbud, med unntak av den tidsmessige plasseringen av modulene. Første skoleåret gjennomføres fellesmodulene kommunikasjon, realfag og LØM (ledelse, økonomi og markedsføring), deretter fordypningsmodulene. Studiets varighet er 3 år. Undervisningen vil normalt følge skoleåret.

Sanntidsundervisning:
8 skoletimer hver torsdag i tidsrommet 08.00-15.00 via videokonferanse/PC. Obligatorisk deltakelse.

4 skoletimer (kl. 08.00-11.15 ev. kl. 11.45-15.00) pr. uke via PC. Deltakelse eller egenstudie av opptak.

Opptak:
4 skoletimer pr. uke via video- opptak. Egenstudie av opptak. De studentene som ikke har tilgang til videokonferanseutstyr, vil kunne følge videokonferansene direkte via egen PC eller via oppmøte på Stavanger offshore tekniske skole (gjelder ikke opptak). Undervisningsplaner formidles studentene via læreplattformen it’s learning.

Avslutning av studiet
SOTS er ansvarlige for å utstede dokumentasjon til studentene ved endt studium. For mer informasjon se www.sots.no, eller ta kontakt med avd. leder Geir Tuftedal på tlf. 51 500 312.