PPU-Y Ryfylke

Samlingane ved dette studiet ambulerer mellom skulane som er involvert. Siktemålet er at kjennskap til og kunnskap om arbeidssituasjonen til andre skal styrke studentane si eiga forståing og forsterke læring.
Komande fagdag ved Strand videregående skole 21. mai har «Vurdering for læring» som tema. Studentane er utfordra til å blogge om eigen praksis. Les meir Sjå vedlagt program for fagdagen

Vedlegg