Kompetansebevis -Truck

I uke 43 gjennomføres teoretisk del som kvalifiserer til kompetansebevis for truckfører. Det vil delta ca 40 personer som er sammensatt med elever fra Sauda vgs, Yrkessjåfør og næringslivet. Avsluttes med skriftlig prøve.
Ved bestått på denne prøven, er kandidaten kvalifisert til å delta ved praktisk del.
For 12 av deltakerne primært fra næringslivet vil den praktiske delen bli gjennomført i uke 44. Øvrige deltakere i teoretisk del vil gjennomføre praktisk del våren 2015.
Kursholder er Jan Ove GuggedaI.