GLU 1-7 i Ryfylke

Saman med Utdanning i Ryfylke og i samarbeid med UiS planlegg ALK oppstart av GLU 1-7 hausten 2015, organisert over 5 år, under føresetnad av tilstrekkelig kvalifiserte søkjarar og studentar. Studiet er planlagt nettstøtta (fleksibelt) og samlingsbasert. UiS og HSH tilbyr komplementære valemne
Vedlegg