Forkurs ingeniør

Stor læringsvilje

UiR har i samarbeid med Eramet Norway Sauda organisert et skreddersydd opplegg for gjennomføring av forkurs ingeniør. Bedriften har utpekt 5 av sine ansatte som de ønsker skal kvalifisere seg til ingeniørutdanning.
Deltakere fra andre bedrifter utgjør gruppen 8 deltakere. Disse vil få undervisning hver torsdag i realfagene matematikk og fysikk. Gjennomføringen er planlagt til 2 år med fokus på matematikk i første året og fysikk i den andre året.

Forkurs ingeniør er et fleksibelt studietilbud for deg som vil bli ingeniør, og som har vært tilbudt av RKK siden 2004. Det er lagt stor vekt på oppfølging over Internett. Undervisningen kan følges overalt hvor det er vanlig Internett-tilgang og streames både i sanntid og som opptak. Dette gjør forkurset meget fleksibelt slik at det kan kombineres med jobb eller læretid. Det er mulighet for å søke fritak for deler av eksamener for søkere som har generell studiekompetanse el tilsvarende, og evt kun trenger matematikk eller fysikk. Moduler: Forkurs Engelsk (FIN13211) Forkurs Teknologi og samfunn (FIN13212) Forkurs Matematikk (FIN13213) Forkurs Norsk (FIN13214) Forkurs Fysikk (FIN13215) Målgruppe/Kvalifikasjoner: • Bestått yrkesfaglig studieretning; VK1/VG2 eller bestått fagprøve med fagbrev Eller: • Fylt 23 år og har minst fem års yrkespraksis etter fullført grunnskole (Realkompetanse / "23/5-regelen") Eller: • Bestått generell studiekompetanse (allmennfaglig studieretning). Det blir gitt uformell vurdering av progresjon og resultat gjennom krav om obligatoriske oppgaver underveis. Avsluttende eksamen i hvert fag (modul/emne), til sammen 5 (fem) med mulighet for å søke fritak