Lagsamling UiR

9. november 2016 - 14:15

-Samling for Utdanning i Ryfylke (UIR)

Takk for at de har takka ja og er med på å byggja eit godt lag for UIR.

Tid: Torsdag, 17.11.2016
Tidsrom: Kl. 09.00 – 14.15
Stad: Strand videregående skole – auditoriet
Prolog: Yrkesmesse Tau aktivitetshus (v/ ungdomsskulen)

  • Arrangement avholdtVedlegg