Arbeidsmøte med helsesjefane i Ryfylke 14. mai

14. mai 2014 - 9:00

Ved første treffpunkt 9. april vart nåsituasjon med utfordringar kring kompetansetilgong og kompetanseheving presentert. Krav generert av og knytt til Samhandlingsreforma prega framstillingane

Prioritert etterspør helsesjefane leiar og sjukepleiarutdanning på høgskolenivå og utdanning innan fleire helseområde på fagskolenivå. I tillegg synest velferdsteknologi å vere ei varm potet.
Komande møte er neste steg for forming av utdanningstilbod skreddarsydd for Ryfylke.