Arrangement

09
nov
2016

Lagsamling UiR

Not sticky

-Samling for Utdanning i Ryfylke (UIR) Takk for at de har takka ja og er med på å byggja eit godt lag for UIR. Tid: Torsdag, 17.11.2016 Tidsrom: Kl. 09.00 – 14.15 Stad: Strand videregående skole – auditoriet Prolog: Yrkesmesse Tau aktivitetshus (v/ ungdomsskulen)

  • Arrangement avholdt
09
sep
2015

Ittepå imårå

Not sticky

Tema: Kompetanse som drivar for lokal og regional utvikling

  • Arrangement avholdt
26
jan
2016

Sertifisering - varme arbeider

Not sticky

Kurset vil bli arrangert for elevar ved bygg og anleggsteknikk, industriteknologi og kjemiprosess. Bestått prøve kvalifiserer til sertifikat

  • Arrangement avholdt
06
nov
2014

Ryfylketinget 6. – 7. november

Not sticky

Utdanning i Ryfylke er invitert til å medverke ved komande Ryfylketing. Rektor ved Strand vgs og styreleiar for Utdanning i Ryfylke Erik Danielsen vil ved møtet i Ryfylkerådet presentere forslag til ein framtidig driftsmodell med ei felles satsing på kompetanseheving som «Livslang læring der du bur».

14
Mai
2014

Arbeidsmøte med helsesjefane i Ryfylke 14. mai

Not sticky

Ved første treffpunkt 9. april vart nåsituasjon med utfordringar kring kompetansetilgong og kompetanseheving presentert. Krav generert av og knytt til Samhandlingsreforma prega framstillingane

26
mar
2014

PPU-Y

Not sticky

Samling ved Sauda vidaregåande skule 26. og 27.mars, hovudskulen på Lofthus -Praktisk pedagogisk utdanning 60 studiepoeng Startskotet for dette to-årige studiet gjekk på Rommetveit 24.-26. februar. Piloten Yrkesfag for Ryfylke er utprøving av ein ny modell med slik utdanning integrert i arbeidskvardagen.

20
jan
2014

Oppstart PPU-Y

Not sticky

Per dato er det 23 søkere til dette studiet som har oppstart 24. februar 2014

17
jan
2014

Arbeidsmøte om nye utdanningstilbod

Not sticky

Fredag 24. januar er det invitert til arbeidsmøte med Høgskolen Stord/Haugesund for planlegging av 2014. Oppvekstleiarane i Ryfylke-kommunane møttest 20.12.2013 og sette følgjande utdanningstilbod høgst på ønskelista:

Sider