Aktuelt

Høgskolen på Vestlandet HVL

Velkommen til Høgskulen på Vestlandet! 1. januar 2017 slo Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman og blei til Høgskulen på Vestlandet (HVL). Den nye høgskulen har fem campusar – i Sogndal, Førde, Bergen, Stord og Haugesund. https://www.hvl.no/

Framtid for UiR

Ved møtet i fylkestinget 8. des. 2015 vart UiR vedtatt vidareført med ei årleg løyving på kr. 750 000,- for perioden 2016 - 2019.

GLU 1-7 i Ryfylke

Saman med Utdanning i Ryfylke og i samarbeid med UiS planlegg ALK oppstart av GLU 1-7 hausten 2015, organisert over 5 år, under føresetnad av tilstrekkelig kvalifiserte søkjarar og studentar. Studiet er planlagt nettstøtta (fleksibelt) og samlingsbasert. UiS og HSH tilbyr komplementære valemne

Kompetansebevis -Truck

I uke 43 gjennomføres teoretisk del som kvalifiserer til kompetansebevis for truckfører. Det vil delta ca 40 personer som er sammensatt med elever fra Sauda vgs, Yrkessjåfør og næringslivet. Avsluttes med skriftlig prøve.

Stor læringsvilje

Forkurs ingeniør

UiR har i samarbeid med Eramet Norway Sauda organisert et skreddersydd opplegg for gjennomføring av forkurs ingeniør. Bedriften har utpekt 5 av sine ansatte som de ønsker skal kvalifisere seg til ingeniørutdanning.

PPU-Y Ryfylke

Samlingane ved dette studiet ambulerer mellom skulane som er involvert. Siktemålet er at kjennskap til og kunnskap om arbeidssituasjonen til andre skal styrke studentane si eiga forståing og forsterke læring.

Arbeidsmøte med oppvekstleiarane 28. mars

Skuleretta tiltak Oppvekstleiarane i Ryfylke blei 20.12.13 uformelt invitert til eit første arbeidsmøte om nye utdanningstiltak. Høgst på ønskelista stod Lærarutdanning 1-7 med naturfag og spesialpedagogikk i vidare rekkefølge.

Opplæringsutvalget - UiR

Framtidig drift av UiR kommer til behandling i opplæringsutvalget 19. november. Da skal det besluttes om Utdanning i Ryfylke skal bli til Utdanning i Regionene med Dalane og Vindafjord formelt inkludert i utdanningssamarbeidet UiR.

Søknad til Innovasjon Norge

Innovasjon Norge inviterer konsortier til å søke midler gjennom satsingen Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer. Satsingen tilbyr finansiell og faglig støtte til utviklingsprosjekter som forsterker regionale næringsmiljøers kompetanse gjennom samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner.

Svein Helgesen

Leiing og læringskultur

Svein Helgesen skal være foreleser ved Leiing og læringskultur. Han har gjort avtaler med flere gjesteforelesere til dette studie og utarbeidet en foreløpig disponering/hovedtema for hver undervisningsbolk.

God interesse for utdanningstilbudene høsten 2013

Leiing og læringskultur har 84 studenter. Deltakere fra alle kommunene som UiR arbeider sammen med og både offentlig virksomhet og privat næringsliv godt representert. Foreleser er Svein Helgesen. Svein har solid arbeidslivserfaring og har bla. vært statssekretær for Jon Lilletun i Bondevik II- regjeringen. Leiing og læringskultur starter 19. september.

Logo SOTS

Stavanger offshore tekniske skole - endring av opptak

Fra høsten 2013 vil vi bare ta inn studenter som følger fordypningen helt ut. Høsten 2013 tar vi inn studenter i KEM ( Klima, Energi og Miljø i bygg) Byggstudenter kommer høsten 14. Januar 2014 tar vi inn studenter i elkraft. August 2014 tar vi inn studenter i bygg. Januar 2015 tar vi inn studenter i maskinteknikk, TIP. I tillegg kommer eventuelt nye tilbud.

Den nye prosjektet SkillsREAL går over tre og et halvt år og er støttet av forskningsprogrammet Utdanning2020. - Oppstart av prosjektet blir i januar 2014 på Stord, sier professor Tarja Tikkanen.

Fikk stort forskningsprosjekt om livslang læring

I Norge kommer det stadig meldinger om mangel på arbeidskraft og kompetanse. I tillegg vet vi at det er mange mennesker som står utenfor arbeidslivet. Andre igjen får ikke brukt all sin kompetanse i jobben.

UiR som del av forskningsprosjekt

Forskingsgjennomslag for Utdanning i Ryfylke I møtet 16. april løyvde Forskningsrådet ved programstyret for UTDANNING2020 middel til fire nye prosjekt på forsking om læring for vaksne.

Ledelse og læringskultur

Innstilling av studiet Ledelse og læringskultur. HSH tenker å lyse ut igjen tilbudet senere i vår, innholdet i emnet kan da bli litt endret og målgruppen utvides.