Strand videregående skole

Strand videregående skole
Strand videregående skole
Strand vgs er en kombinert skole som tilbyr et spekter av yrkesfag, studiespesialisering og idrettsfag.

Skolen ligger sentralt til på Tau i Ryfylke, med lett adkomst fra buss, båt og ferje.

Skolen er et regionalt kompetansesenter for ytre Ryfylke, og samarbeider både med offentlig virksomhet og næringsliv for å tilby utdanning for voksne etter behov.

Målet er å være en regional utviklingsaktør.

Vår visjon

En visjon skal være en ledestjerne, noe vi skal strekke oss etter. På Strand vgs vil vi strekke oss etter at hver enkelt elev skal få oppleve å få fram det beste i seg selv.

«Me får fram det beste i den enkelte»

For at visjonen vår ikke bare skal bli bare flotte ord, har vi laget oss mål og satsingsområder som vi jobber mot hver dag.

Våre mål og satsingsområder

Strand vgs har tre hovedmål:

  1. At hver elev skal få ut sitt faglige potensiale
  2. At eleven skal få utvikle seg som menneske og medmenneske, ta ansvar for sitt eget liv og bidra med positivt samfunnsengasjement
  3. At hver enkelt ansatt – gjennom samarbeid i et sosialt godt og faglig stimulerende miljø – trives, opplever mestring og får stadig nye utfordringer

For å nå disse målene satser vi på god klasseledelse og på at læringsmiljøet i hver enkelt klasse skal være optimalt.

Hjemmeside:  http://strand.vgs.no/

 

Plassering