Diakonhjemmet

Foto: Hans-Petter Fjeld / Wikipedia, Creative Commons
Foto: Hans-Petter Fjeld / Wikipedia, Creative Commons
Diakonhjemmet Høgskole har ca 2200 studenter og 160 ansatte. Høgskolen fikk sitt system for kvalitetssikring av utdanningen godkjent på nytt av NOKUTs styre 17. desember 2009.

Diakonhjemmet Høgskole er en diakonal, privat utdanningsinstitusjon med to avdelinger, Oslo og Rogaland. Hovedadministrasjon er i Oslo, og i Rogaland er vi plassert i Sandnes og i Haugesund.

Diakonhjemmet Høgskole, Avdeling Oslo, har tradisjoner tilbake til 1890. Avdeling Rogaland het tidligere "Rogaland Høgskole" og har sin historie tilbake til 1969. Høgskolen er en av virksomhetene under stiftelsen Det Norske Diakonhjem.

Høgskolens faglige fokus er rettet mot helse- og sosialfag og diakoni. Som en kunnskaps- og forskningsbasert institusjon, er faglig kvalitet og relevans overordnete målsettinger for virksomheten.

Diakonhjemmet ønsker å utruste til tjeneste i samfunn og kirke, nasjonalt og internasjonalt med det som gjøres i utdanning og forskning.

Grunnlaget for vår virksomhet er et verdiforankret, faglig engasjement for et menneskevennlig samfunn. Her er det plass for tro og tanke, trygghet og tvil, sorg og glede, aktivitet og refleksjon.

Høgskolens kjerneverdier er: Tjeneste, kompetanse, likeverd, åpenhet og mot.

Til Diakonhjemmet Høyskole sin nettside

Plassering